3 cách phân biệt hạt mắc ca Trung Quốc và hạt mắc ca Daklak - Hạt Macca Daklak