Cảnh giác với hàng giả, hàng kém chất lượng ngày Tết