Lí do Macca được gọi là " Nữ hoàng của các loại hạt" 1?